Stora förskolan

I Stora förskolan finns plats för 19–20 barn i åldern 3 till 5 år. Här arbetar tre pedagoger, en montessoriassistent och två montessorilärare, varav en legitimerad förskollärare och utbildad rektor.

Våra lokaler är möblerade med hyllor, bord och stolar i barnens storlek. Det gör det möjligt för barnen att själva ta fram det material som de behöver och önskar för sitt lärande. Vi vill att barnens arbetsmiljö ska vara inbjudande och tillåtande.

Rummet är indelat i fem olika sektioner där aktiviteter för olika ämnesområden finns. Bland de praktiska vardagsaktiviteterna kan barnen välja att klippa, baka eller vattna blommor och mycket annat. Med det sinnestränande materialet utforskar barnen sina sinnen. Språk och matematik har en central plats i vårt arbete på förskolan. Inom området kultur och naturvetenskap ryms utforskning och lärande inom biologi, zoologi, geografi, botanik, fysik, kemi och teknik.  

Den skapande verksamheten tar sig många uttryck. Vi låter oss inspireras av årets högtider, den vackra omgivningen, berömda konstnärer och kompositörer. Sång och musik är viktiga inslag i våra samlingar, där vi tillsammans får uppleva gemenskap och glädje.

Barnens nyfikenhet och upptäckarglädje ligger till grund för deras förmåga att lära sig på ett positivt och lekfullt sätt. Vi jobbar medvetet med att vara lyhörda för barnens intresse, deras lust att leka och lära.

Pedagogerna ger varje barn en egen stund där materialet visas. På det sättet individanpassas undervisningen. Barnen kan sedan välja att fortsätta själv eller tillsammans med andra. Det som barnen är med om och upplever under förmiddagen ger inspiration till eftermiddagens utevistelse och till de utflykter som vi gör till Hågadalen.

På vår förskola finns barn och pedagoger från olika länder och kulturer. Vi ser det som en tillgång och arbetar aktivt med att lyfta och tydliggöra mångfald och alla människors lika värde.