Föräldraföreningen

Förskolan drivs av en ideell förening. Föreningens arbete regleras av föreningens stadgar samt gällande föreningspraxis. Föreningen väljer styrelse, interna revisorer och valberedning. Styrelsen, som består av vårdnadshavare och förskolans rektor, fungerar som förskolans huvudman och har det juridiska och det ekonomiska ansvaret samt arbetsgivaransvaret.

Alla som har sina barn på förskolan är medlemmar i den förening som driver förskolan.  Medlemsavgiften, som är 500 kronor, betalas en gång per familj.  Som medlem förväntas man delta i föreningens höstmöte och vårmöte där beslut fattas som rör förskolans ekonomi och organisation.

Förskolan drivs med ekonomiska bidrag från Uppsala kommun. Alla vårdnadshavare betalar sin avgift dit.

Alla familjer ansvarar för att städa förskolan. En av våra föräldrar ansvarar för att fördela årets veckor på förskolans familjer. Den vecka man har sin städvecka städar man förskolan varje dag efter stängning. Jul – och sommarstädning görs av en städfirma. Förutom att fördela städveckorna är till exempel en förälder ansvarig för att organisera ”fika” vid våra möten, ytterligare någon uppdaterar vår hemsida med en annan förälder hjälper oss med snickeriarbeten. Det finns ofta något som man kan hjälpa till med om intresse och kunskap finns.

Förskolan är allas angelägenhet. Det är viktigt att du kommer på föräldrasamtal, föräldramöten och annat som anordnas på förskolan.

Vill du veta mer om förskolans förening kontaktar du ordförande, ordf@uppsalamontessoriforskola.nu eller vår rektor, carin@uppsalamomntessoriforskola.nu.

Ladda ner föreningens stadgar här: