Barnen samlas i parken på morgonen mellan klockan 7.45 och 8.30.

När alla barn är på plats, klockan 8.30, går vi in för att börja dagens arbete.

Under förmiddagen serveras frukt.

Lunch serveras mellan klockan 11 – 12.

Barnen på Lilla förskolan sover efter lunch medan barnen på Stora förskolan går ut och leker i parken.

De barn som går hem klockan 14 eller tidigare hämtas i parken.

Mellanmål serveras mellan klockan 14 – 15.

De barn som går hem klockan 15 hämtas efter mellanmålet.

De barn som går hem klockan 16 hämtas i lekparken där de avslutat sin dag med utelek.

Vi har öppet till klockan 16.00, men om föräldrar på grund av arbete eller studier vid något tillfälle har behov av mer omsorg, har vi möjlighet att ordna det mellan klockan 16 – 16.30.