För att ställa sig i kö till Uppsala Montessoriförskola gäller följande.

Uppsala Montessoriförskola administrerar sin egen kö. Plats erbjuds det barn som står först i kön enligt kriterierna nedan, i den barngrupp där det finns ledig plats. Om ni önskar plats på vår förskola måste ni därför använda förskolans formulär. Ansökan om plats i vår kö görs genom att fylla i formuläret som ni hittar längre ner på denna sida.

Uppsala Montessoriförskola använder följande kriterier för erbjudan om plats:

1.Syskonförtur

Syskonförtur ska tillämpas för barn som redan har plats på Uppsala montessoriförskola. Med syskon menas här samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.

2. Ansökningsdatum

Med ansökningsdatum avses det datum som är noterat på det mail i vilken vårdnadshavare meddelat förskolan att plats önskas.

3. Geografisk närhet

Med geografisk närhet avses det avstånd som uppmäts mellan barnets folkbokföringsadress och Uppsala Montessoriförskola. Avståndet mäts från huvudentré till huvudentré enligt eniro.se.

Platsgaranti

Uppsala Montessoriförskola kan, som enskild förskola, inte erbjuda platsgaranti inom fyra månader. Om ni önskar platsgaranti rekommenderar vi att ni även ställer barnet i kommunens kö med andra val. Kom ihåg att meddela antagningsenheten i Uppsala kommun, att förstahandsvalet är Uppsala Montessoriförskola.

Erbjudande om plats

När ni blivit erbjuden plats på Uppsala Montessoriförskola måste ni, inom en vecka tacka ”ja” till platsen. Ett uteblivet svar inom en vecka betyder att ni tackat ”nej” till den erbjudna platsen och ni kommer att tas bort från vår kö.                                                  

Grund för placering, vistelsetid och underlag för avgift

När ni erbjudits en plats på vår förskola och tackat ”ja” måste ni meddela oss uppgifter om grund för placering. Intyg om vårdnadshavare studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldraledig ska skickas in till förskolan. Du behöver också meddela förskolan antal önskade timmar/vecka.

För att kommunen inte ska fakturera med högsta belopp måste vårdnadshavare också lämna in inkomstuppgifter till antagningsenheten, Uppsala kommun.

Om ni, när ni erbjudits plats på Uppsala Montessoriförskola, samtidigt får erbjudande om plats av Uppsala kommun är det viktigt att ni så snart som möjligt tackar nej till erbjudandet från Uppsala kommun.

Rätt till förskoleplats

Alla barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola om föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga för ett syskon till barnet.

Alla barn som fyller eller har fyllt, tre år under året har rätt till allmän förskola från höstterminen, oavsett om föräldrarna arbetar eller inte. Allmän förskola är 15 timmar/vecka och avgiftsfri.

Uppsägning av plats

För eventuell uppsägning av plats gäller två månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda skriva under uppsägningen.

Ansök om plats här: