Verksamheten bedrivs i enlighet med Maria Montessoris pedagogik och filosofi, förskolans läroplan, skollagen och FN:s barnkonvention. Tillsammans arbetar vi för en förskola med arbetsglädje och gemenskap för alla.